สำนวนอังกฤษ (English Idioms)


สำนวนหรือ “Idioms” นับว่าสร้างความสับสนและยุ่งยากให้แก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำที่มีความหมายผิดไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เช่น pass away แปลว่า “ตาย” หรือ “ล่วงลับไปแล้ว” เป็นต้น คำนี้ ไม่ได้แปลว่า “ผ่านไปเลย” อย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้นสำนวนจึงจัดเป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่งๆ และต้องอาศัยการจดจำเสียเป็นส่วนใหญ่ ซ้ำยังมีหลายคำที่ใช้เป็นทางการและพบอยู่บ่อยๆ ในภาษาสนทนาในชีวิตประจำวัน

สำนวนต่างๆ ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ส่วนใหญ่จะเลือกสรรมาเฉพาะที่จำเป็นต่อการใช้งานจริงๆ เท่านั้นและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำให้ได้อีกด้วย

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สำนวนอังกฤษ,English Idioms:W

140. wait for (เว็ท ฟอร์) = รอคอย

I’ll wait for you here. (ไอล เว็ท ฟอร์ ยู เฮีย)

ผมจะรอคุณอยู่ที่นี่

141. wake up (เวค อัพ) = ตื่นขึ้น

He wakes up very early in the morning every day.

(ฮี เวคส อัพ เวรี่ เออรี่ อิน เธอะ มอร์นิ่ง เอ๊ฟวรี่เดย์)

เขาตื่นนอนแต่เช้าทุกวัน

142. walk out (วอค เอ้าท) = ประท้วง, ผละงาน

The workers decided to walk out.

(เธอะ เวิคเก้อร์ส ดีไซดท ทู วอค เอ้าท)

คนงานตัดสินใจผละงาน

143. wipe out (ไวพ เอ้าท) = กำจัด, กวาดล้าง

The government vows to wipe out illiteracy.

(เธอะ กัฟเวินเม้นท เวาส ทู ไวพ เอ้าท อิลิททึระซิ)

รัฐบาลปฏิญาณที่จะกำจัดการไม่รู้หนังสือให้หมดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น