สำนวนอังกฤษ (English Idioms)


สำนวนหรือ “Idioms” นับว่าสร้างความสับสนและยุ่งยากให้แก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำที่มีความหมายผิดไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เช่น pass away แปลว่า “ตาย” หรือ “ล่วงลับไปแล้ว” เป็นต้น คำนี้ ไม่ได้แปลว่า “ผ่านไปเลย” อย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้นสำนวนจึงจัดเป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่งๆ และต้องอาศัยการจดจำเสียเป็นส่วนใหญ่ ซ้ำยังมีหลายคำที่ใช้เป็นทางการและพบอยู่บ่อยๆ ในภาษาสนทนาในชีวิตประจำวัน

สำนวนต่างๆ ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ส่วนใหญ่จะเลือกสรรมาเฉพาะที่จำเป็นต่อการใช้งานจริงๆ เท่านั้นและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำให้ได้อีกด้วย

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สำนวนอังกฤษ,English Idioms:W

140. wait for (เว็ท ฟอร์) = รอคอย

I’ll wait for you here. (ไอล เว็ท ฟอร์ ยู เฮีย)

ผมจะรอคุณอยู่ที่นี่

141. wake up (เวค อัพ) = ตื่นขึ้น

He wakes up very early in the morning every day.

(ฮี เวคส อัพ เวรี่ เออรี่ อิน เธอะ มอร์นิ่ง เอ๊ฟวรี่เดย์)

เขาตื่นนอนแต่เช้าทุกวัน

142. walk out (วอค เอ้าท) = ประท้วง, ผละงาน

The workers decided to walk out.

(เธอะ เวิคเก้อร์ส ดีไซดท ทู วอค เอ้าท)

คนงานตัดสินใจผละงาน

143. wipe out (ไวพ เอ้าท) = กำจัด, กวาดล้าง

The government vows to wipe out illiteracy.

(เธอะ กัฟเวินเม้นท เวาส ทู ไวพ เอ้าท อิลิททึระซิ)

รัฐบาลปฏิญาณที่จะกำจัดการไม่รู้หนังสือให้หมดไป

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สำนวนอังกฤษ,English Idioms:U

138. upside down (อัพไซด ดาวน) = คว่ำ, กลับหัวกลับหาง

After the accident both vehicles lay upside down.

(อ๊าฟเตอร์ ธิ แอ็คซิเด้นท โบธ เวฮิคึ้ลส เล อัพไซด ดาวน)

หลงจากอุบัติเหตุยานพาหนะทั้งสองคันนอนหงายท้อง

139. up to date (อัพ ทู เด็ท) = ทันสมัย, ใหม่ล่าสุด

This is the most up-to-date apartment.

(ธิส อิส เธอะ โมสท อัพ-ทู-เด็ท อพาร์ตเมนต์)

นี่เป็นอพาสเมนต์ที่ทันสมัยที่สุด

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สำนวนอังกฤษ,English Idioms:T

123. take a look at (เท็ค อะลุค แอ็ท) = ดู, จ้องมอง

Take an look at the hat the girl is wearing.

(เท็ค อะ ลุค แอ็ท เธอะ แฮ็ท เธอะ เกิล อีส แวริ่ง)

ลองดูที่หมวกที่เด็กผู้หญิงคนนั้นสวมอยู่ซิ

124. take care of (เท็ค แคร์ ออฟ) = ดูแล, รับผิดชอบ

Take care of yourself.

(เท็ค แคร์ ออฟ ยัวเซ็ลฟ)

ดูแลตัวคุณเองให้ดีด้วย

125. take into account (เท็ค อินทู อะเค้าท) = นำไปพิจารณา, คำนึง, จำไว้

This is an important matter that you have to take into account.

(ธิส อีส แอน อิมพอร์แท้นท แมทเท่อร์ แธ็ท ยู แฮ็ฟ ทู เท็ค อินทู อะเค้าท)

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณต้องจำใส่ใจไว้ด้วย

126. take off (เท็ค ออฟ) = ถอดออก, บินขึ้น (เครื่องบิน)

The plane took off smoothly.

(เธอะ เพลน ทูค ออฟ สมูธลี่)

เครื่องบินบินขึ้นอย่างราบรื่น

127. take over (เท็ค โอเว่อร์) = รับหน้าที่แทน, กลืน

The bigger company has taken over the smaller one.

(เธอะ บิกเก่อร์ คัมพะนิ แฮส เท็คเค่น โอเว่อร์ เธอะ สมอลเล่อร์ วัน)

บริษัทที่ใหญ่กว่ากลืนบริษัทที่เล็กกว่า

128. tie the knot (ไท เธอะ น็อท) = จดทะเบียนสมรส

Many couples choose Band Rak District to officially tie the knot.

(เมนี่ คัพพึลส ชูส บางรัก ดิสตริคท ทู อ๊อฟฟิเชียลลี่ ไท เธอะ น็อท)

หลายคู่เลือกเขตบางรักเป็นสถานที่จดทะเบียนสมรส

129. take part (เท็ค พาท) = เข้าร่วม

Many students take part in school’s activities.

(เมนี่ สติวเด้นส เท็ค พาท อิน สคูลส แท็คทิฟวิทิส)

นักเรียนหลายคนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

130. take place (เท็ค เพลส) = เกิดขึ้น, มีขึ้น

The meeting will take place next week.

(เธอะ มีทติ้ง วิล เท็ค เพลส เน๊กซ วีค)

การประชุมจะมีขึ้นสัปดาห์หน้า

131. take turns (เท็ค เทิร์นส) = ผลัดกัน

My sister and I take turns cleaning our house.

(มาย ซิสเต่อร์ แอนด์ ไอ เท็ค เทิร์นส คลีนนิ่ง เอาเออะ เฮ้าส)

น้องสาวขอผมและผมผลัดกันทำความสะอาดบ้าน

132. talk over (ทอค โอเว่อร์) = เจรจา, ปรึกษา พูดกันให้รู้เรื่อง

We must talk that matter over.

(วี มัสท ทอค แธ็ท แมนเท่อะ โอเว่อร์)

พวกเราต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้รู้เรื่องไปเลย

133. try on (ไทร ออน) = ทดลองสวม

She tried on the hat.

(ชี ไทรท ออน เธอะ แฮ็ท)

เธอทดลองสวมหมวก

134. turn down (เทิน ดาวน) = ปฏิเสธ

The company turned down his application.

(เธอะ คัมพะนิ เทินท ดาวน ฮิส แอ็พพลิเคชั่น)

บริษัทปฏิเสธใบสมัครของเขา

135. turn off (เทิน ออฟ) = หยุด, ปิด

Turn off the gas, please.

(เทิน ออฟ เธอะ แก๊ส พลีส)

โปรดปิดแก๊สด้วยครับ

136. turn on (เทิน ออน) = เปิด, เดินเครื่อง

Please turn on the light.

(พลีส เทิน ออน เธอะ ไล้ท)

โปรดเปิดไฟด้วยครับ

137. turn over (เทิน โอเว่อร์) = พลิกคว่ำ, กลับ, โอน, มอบ

He turned over his business to his son.

(ฮี เทินท โอเว่อร์ อิส บิสสิเนส ทู ฮิส ซัน)

เขามอบธุรกิจให้ลูกชายของเขาทำ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สำนวนอังกฤษ,English Idioms:S

111. see off (ซี ออฟ) = ไปส่ง

They saw her off at the airport.

(เธย์ ซอ เฮอร์ ออฟ แอ็ท ธิ แอร์พอร์ท)

พวกเขาไปส่งเธอที่สนามบิน

112. set aside (เซ็ท อะไซด์) = จัดสรรไว้

The government has now set aside the budget.

(เธอะ กัฟเวินเม้นท แฮส นาว เซ็ท อะไซด์ เธอะ บัดเจ็ท)

ตอนนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณไว้แล้ว

113. set forth (เซ็ท ฟอธ) = เริ่มออกเดินทาง, เสนอ

He set forth his opinions.

(ฮี เซ็ท ฟอธ ฮิส อะพินเนียนส)

เขาเสนอความคิดเห็นของเขา

114. set up (เซ็ท อัพ) = จัดตั้ง

The men set up their tents before the sunset.

(เธอะ เมน เซ็ท อัพ แธร์ เต้นส บีฟอร์ เธอะ ซันเซ็ท)

พวกผู้ชายตั้งเต้นส์ที่พักก่อนพระอาทิตย์ตกดิน

115. settle down (เซ็ททึล ดาวน) = ตั้งหลักแหล่ง

We have selltled down near Bangkok.

(วี แฮ็ฟ เซ็ททึลท ดาวน เนียร์ แบ้งคคอด)

พวกเราตั้งหลักแหล่งอยู่ใกล้กรุงเทพ

116. set fire (เซ็ท ไฟร) = วางเพลิงเผา, จุดไฟเผา

The man set his house on fire.

(เธอะ เมน เซ็ท ไฟร เฮ้าส ออน ไฟร)

คนผู้ชายคนนั้นจุดไฟเผาบ้านตัวเอง

117. Shut up (ชัท อัพ) = ปิด, เงียบ, หยุดพูด

I asked them to shut up and listen to the lecture.

(ไอ อ๊าสคท เธ็ม ทู ชัท อัพ แอนด์ ลิสซึ่น ทู เธอะ เล็คเช่อะ)

ผมขอร้องให้พวกเขาเงียบและฟังคำบรรยาย

118. shut down (ชัท ดาวน) = ปิดสนิท

The factory has been shut down indefinitely.

(เธอะ แฟ็คตอรี่ แฮส บีน ชัท ดาวน อินเด็ฟฟินิทลี่)

โรงงานถูกปิดโดยไม่มีกำหนด

119. single out (ซิงกึล เอ้าท) = เลือก, คัดออกมา

We singled him out as one of the most suitable candidates.

(วี ซิงกึลท ฮิม เอ้าท วัน ออฟ เธอะ โมสท ซีวทะบึล แค็นดิเด็ทส)

เราคัดเขาออกมาในฐานะที่เป็นผู้สมัครที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคนหนึ่ง

120. stand for (สแตนด์ ฟอร์) = มีความหมาย

The symbol stands for strength.

(เธอะ ซิมบึล สแตนดส ฟอรืสเตร็งธ)

สัญลักษณ์นั้นมีความหมายถึงพละกำลัง

121. step down (สเต็พ ดาวน) = ลาออก

The minister stepped down in disgrace.

(เธอะ มินิสเตอร์ สเต็ฟท ดาวน อิน ดิสเกรส)

รัฐมนตรีลาออกด้วยความขายหน้า

122. sum up (ซัม อัพ) = สรุป, ย่อ

He summed up the seminar with a few remarks.

(ฮี ซัมท อัพ เธอะ เซ็มมินา วิธ อะ ฟิว รีมาร์คส)

เขาสรุปการสัมมนาด้วยการเสนอความคิดเห็น 2-3 ประการ

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สำนวนอังกฤษ,English Idioms:R

107. right away (ไร้ท อะเวย์) = ฉับพลัน, เดี๋ยวนี้

Please come to my office right away.

(พลีส คัม ทู มาย อ๊อฟฟิช ไร้ท อะ เวย์)

โปรด มาที่สำนักงานของผมเดี๋ยวนี้เลย

108. run errands (รัน เอรึนดส) = วิ่งเต้นทำงาน, เด็กเดินหนังสือไปซื้อของให้คนอื่น

Sombat runs errands for everybody in the company.

(สมบัติ รันส เอรึนดส ฟอร์ เอ็ฟวรี่บอดี้ อิน เธอะ คัมพะนิ)

สมบัติ ไปซื้อของให้ทุกๆ คนในบริษัท

109. run over (รัน โอเว่อร์) = ทับ, ชนล้มลง

The man was run over by a bus.

(เธอะ แมน วอส รัน โอเว่อร์ บาย อะ บัส)

ชายคนนั้นถูกรถโดยสารทับ

110. run out of (รัน เอ้าท ออฟ) = หมดสิ้น

The car ran out of petrol.

(เธอะ คาร์ แรน เอ้าท ออฟ เพ็ททรึล)

รถหมดน้ำมัน

*read between the lines = การพยายามหาความหมายที่แอบแฝงอยู่

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สำนวนอังกฤษ,English Idioms:Q

106. queue up (คีว อัพ) = เข้าแถว, เรียงแถว

The students began to queue up.

(เธอะ สติวเด้นส บีแกน ทู คีว อัพ)

นักเรียนเริ่มยืนเรียงแถว

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สำนวนอังกฤษ,English Idioms:P

99. pass away (พาส อะเวย์) = ตาย, ล่วงลับ, หาย

The man passed away last night.

(เธอะ แมน พาสท อะเวย์ ล้าสท ไน้ท)

คนผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนนี้

100. pas down (พาส ดาวน) = สืบทอด, ถ่ายทอด

The tradition has been passed down from generation to generation.

(เธอะ เทรดดิชั่น แฮส บีน พ้าสท ดาวน ฟรอม เจเนอเรชั่น ทู เจเนอเรชั่น

ประเพณี ได้รับการถ่ายทอดจากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง

101. patch up (แพ็ทซ อัพ) = ประนีประนอม, ปะ, ซ่อม

They have tried to patch up their differences.

(เธย์ แฮ็ฟ ทรายท ทู แพ็ทช อัพ แธร์ ดิ๊ฟเฟอรเร้นนแสส)

พวกเขาพยายามประนีประนอม ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

102. pick up (พิค อัพ) = เก็บขึ้นมา, หยิบ, จอดรถรับ

My friend will pick up your father at the airport.

(มาย เฟ็รนด วิล พิค อัพ ยัวร์ ฟาเธ่อร์ แอ็ท ดิ แอรพอร์ท)

เพื่อนของผมจะไปรับพ่อของคุณที่สนามบินเอง

103. point out (พ้อยท เอ้าท) = ชี้แจง, ชี้ให้เห็น

The teacher pointed out the mistakes to the students.

(เธอะ ทิชเช่อร์ พ้อยเต็ด เอ้าท เธอะ มิสเท็คส ทู เธอะ สติวเด้นทส)

ครูชี้แจงข้อผิดพลาดให้นักเรียนทราบ

104. put off (พุท ออฟ) = เลื่อน

The meeting has been put off until next week.

(เธอะ มีทติ้ง แฮส บีน พุท ออฟ อันทิล เน๊กซ วีค)

การประชุมถูกเลื่อนไปถึงสัปดาห์หน้า

105. put on (พุท ออน) = สวมใส่

She puts on her hat.

(ชี พุทส ออน เฮอร์ แฮท)

เธอใส่หมวกของเธอ